(Agrarisch) Ondernemingsrecht

De meeste landbouwondernemingen, behalve de glastuinbouwsector, worden geëxploiteerd in de vorm van een eenmanszaak of personenvennootschap (maatschap of vennootschap onder firma).

De keuze van de rechtsvorm waarin een agrarische onderneming wordt gedreven wordt grotendeels fiscaal bepaald: u kiest de rechtsvorm waarin de belastingdruk het laagst is. De rechtsvorm heeft daarnaast ook veel juridische gevolgen.

Aansprakelijkheid

De ondernemer van een eenmanszaak is persoonlijk aansprakelijk voor alle schulden van zijn eenmanszaak. Hetzelfde geldt voor elke vennoot in een vennootschap onder firma (afgekort als VOF ) voor zover het vennootschapsvermogen ontoereikend is om de schulden te kunnen voldoen. Een vennoot kan dus ook persoonlijk aansprakelijk worden voor de schulden die door een andere vennoot zijn aangegaan. Dit hangt met name samen met de vraag hoe de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de VOF door elk van de vennoten in het vennootschapscontract is geregeld en wat hierover  in het handelsreglister is opgenomen. Uiteraard kunnen onze advocaten u bij dit soort kwesties rechtsbijstand verlenen.

Bedrijfsopvolging agrarische sector

Bij eenmanszaken en personenvennootschappen dient het ondernemingsvermogen te worden overgedragen. Bij besloten vennootschappen gaat het enkel om een aandelenoverdracht.

Personenvennootschap

Een bedrijfsopvolging in de agrarische sector vergt maatwerk. Onze advocaten in Zwolle en Drachten behartigen uw belangen in bedrijfsopvolgingsgeschillen.

Werkbaar contract opstellen 

Onze advocaten in Zwolle en Drachten hebben veel ervaring met rechtsbijstand bij geschillen in personenvernnootschappen. Hierdoor kunnen zij ook een duidelijk toegevoegde waarde bieden bij de opschriftstelling van praktische werkbare vennootschapscontracten.