Problemen met melkrobots

Waar moet u op letten?

Melkrobots functioneren niet altijd zo geweldig als in de fraaie verkoop-brochures wordt beloofd. Ons kantoor heeft de afgelopen 15 jaar ruime ervaring opgedaan met geschillen tussen melkveehouders en dealers/fabrikanten over gebrekkig werkende melkrobots. Uiteraard zien wij alleen de probleemgevallen en niet de bedrijven waar alles vlekkeloos (meer…)

Anticiperen op onteigening

Als boer of tuinder dien je je ruim tevoren af te vragen hoe je op een toekomstige onteigening zou kunnen anticiperen. Je niet beraden op je positie is geen optie.

Een melkveehouder met een melkquotum van 360.000 kg en een ligboxenstal met 60 ligplaatsen, wiens productie in 10 jaar tijd was gestegen (meer…)

Wettelijke rente

Als in een factuur een termijn wordt gesteld waarbinnen
betaling dient te geschieden, bijvoorbeeld 14 dagen, en tijdige betaling blijft uit, heeft de schuldeiser recht op vergoeding van de wettelijke rente, (in dit voorbeeld) vanaf de 15e dag tot aan de dag van daadwerkelijke betaling.

De hoogte van de wettelijke rente wordt (meer…)

Inefficiënt NVWA gesteggel

Sinds de AID is opgegaan in de NVWA worden veel overtredingen niet meer berecht door de economische strafrechter, maar door de bestuursrechter. In welke inefficiënte en bureaucratische procesgang boeren sindsdien zijn beland voordat hun zaak bij de bestuursrechter voorkomt, leert de volgende casus.

Opsporingsambtenaren zagen vanuit hun auto een akkerbouwer met een (meer…)

Waardebepaling in onteigening

GVK Adure sloot onlangs een onteigeningsprocedure af waarin de rechtbank uiteindelijk een schadeloosstelling toekende die ruim driemaal hoger was dan het aanbod van de Provincie. Een melkveehouder beschikte over een langgerekte veldkavel met aan beide einden een ontsluiting op de openbare weg. De provincie plande een grote verkeersweg dwars over die (meer…)

Gebrekkige melkrobots revisited

Onlangs werd een mechanisatiebedrijf door de rechtbank Gelderland veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan een melkveehouder wegens de levering van een gebruikte melkrobot met een gebrek.

Na de ingebruikname in 2009 liep het celgetal prompt op tot 400.000 met uitschieters tot 600.000. De melkproductie en de bedrijfsstandaardkoeproductie (BSK) daalden sterk. De melkveehouder wees naar (meer…)