Heeft de gemeente de bevoegdheid om bij een overtreding goederen/vee in beslag te nemen?

Inbeslagname van goederen is bij een strafbaar feit voorbehouden aan de politie en andere opsporingsinstanties, zoals de A.I.D.

Wel mag de gemeente op grond van bestuursdwang goederen meenemen en in bewaring nemen om de overtreding te (laten) beëindigen. De overtreder dient wel eerst door een vooraanschrijving in de gelegenheid te worden gesteld (meer…)