Contractenrecht

Als landbouwer heeft u te maken met contractuele relaties met leveranciers en afnemers. Het is opvallend dat het leeuwendeel van deze contracten niet door de landbouwer zelf wordt opgesteld, maar telkens door de andere partij.

Afspraak is afspraak

De praktijk leert dat de opsteller van standaard-contracten (algemene voorwaarden) zijn eigen rechtspositie beter regelt dan de rechtspositie van de andere partij, de landbouwer. Stilzwijgend wordt er vaak vanuit gegaan dat die ‘kleine lettertjes’ toch niet worden gelezen.

Vooral op het punt van risicoverdeling en aansprakelijkheidsbeperkingen komen wij nogal eens tegen dat een landbouwer erg wordt benadeeld.

Bezint eer ge begint

Laat het contract dat u voorgelegd krijgt kritisch lezen en beoordelen door onze advocaten in Zwolle. Met ruime proceservaring over bijvoorbeeld teeltcontracten, voergeldovereenkomsten, koel- en bewaarovereenkomsten kunnen onze advocaten in Zwolle en Drachten ook een duidelijke toegevoegde waarde bieden bij een voorafgaande beoordeling hiervan.