(Economisch) Strafrecht

Zowel personen als bedrijven komen met het strafrecht in aanraking, waarbij het van belang is dat in een vroeg stadium een advocaat juridische bijstand verleent. Dat geldt ook voorafgaande aan een politieverhoor of indien u een uitnodiging heeft ontvangen van de politie of het Openbaar Ministerie. Een goede afloop van een strafzaak is niet vanzelfsprekend.

Bij agrarische bedrijven gaat het in strafrecht bijvoorbeeld om een breed scala van milieudelicten, zaken met betrekking tot transport en het welzijn van dieren, en schulddelicten waarbij werknemers betrokken zijn.

Dit soort zaken valt grotendeels binnen het economisch strafrecht en is vaak uitgebreid en complex, omdat de juridische normen in vele bijzondere wetten en regels te vinden zijn.

De controle op overtredingen in de agrarische sector geschiedt tegenwoordig grotendeels door opsporingsambtenaren van de NVWA (de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit). Overtredingen worden dan afgedaan door een bestuursrechtelijke boete. De oplegging van een strafrechtelijke- of bestuursrechtelijke boete kan gepaard gaan met korting op betaalrechten. Dat kan flink oplopen, met name als de overtreding bewust (opzettelijk) heeft plaatsgevonden.

Rechtsbijstand binnen ons kantoor wordt verder ook vanzelfsprekend verleend op de meer bekende gebieden binnen de strafrechtpraktijk.