Nieuws in agrarisch recht en vastgoedrecht

Jacobskruiskruid en schadeverhaal

De verspreiding van Jacobskruiskruid vormt een toenemend probleem voor veehouders en met name paardenhouders. Eén plant produceert enkele honderdduizenden zaden per seizoen. De verspreiding van zaad door de wind strekt zich bij de aanwezigheid van een beperkt aantal planten gewoonlijk niet verder uit dan ca. 50 meter. Dat wordt anders bij (meer…)

Grasmaaien en weidevogels

Het Gerechtshof Amsterdam heeft onlangs in hoger beroep in navolging van de Rechtbank te Alkmaar een veehouder vrijgesproken. De veehouder werd er van verdacht dat hij in het voorjaar gras had gemaaid in percelen waarvan hij wist of moest weten dat daar nesten aanwezig waren van weidevogels met name grutto’s. Het (meer…)