Nieuws in agrarisch recht en vastgoedrecht

Spuitzone houdt gemoederen bezig

Ondernemers in de plantaardige sector worden belemmerd in de mogelijkheden om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken bij de komst van nieuwe woonwijken in de directie omgeving van hun percelen. Recent zijn hierover enkele uitspraken gedaan door de Afdeling Bestuursrechtspraak. In een uitspraak van december 2008 ging het over bedrijfswoningen op een bedrijventerrein. GS (meer…)

Onteigening voor natuur

Onteigening van agrarische gronden ten behoeve van de aanleg van natuur is in Nederland niet gebruikelijk. Als nut en noodzaak van natuuraanleg in het algemeen belang wordt geacht biedt de onteigeningswet echter wel degelijk de mogelijkheid tot onteigening. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is (waarbij de agrarische bestemming is gewijzigd in bestemming (meer…)

Jacobskruiskruid en schadeverhaal

De verspreiding van Jacobskruiskruid vormt een toenemend probleem voor veehouders en met name paardenhouders. Eén plant produceert enkele honderdduizenden zaden per seizoen. De verspreiding van zaad door de wind strekt zich bij de aanwezigheid van een beperkt aantal planten gewoonlijk niet verder uit dan ca. 50 meter. Dat wordt anders bij (meer…)