Personen- en familierecht

De echtscheiding

Echtscheiding is erg ingrijpend en gaat vaak met veel emoties gepaard. Toch moeten veel praktische en juridische zaken goed geregeld worden, zoals bijvoorbeeld:

  • Bij welke ouder verblijven de kinderen na echtscheiding en hoeveel omgang behouden de kinderen met de andere ouder?
  • Moet er partner- en/of kinderalimentatie worden betaald; zo ja, hoeveel?
  • Hoe wordt de ontbonden huwelijksgemeenschap (indien van toepassing) verdeeld?
  • Wat bepalen de huwelijkse voorwaarden (indien van toepassing) en hoe moet daaraan  uitvoering worden gegeven?
  • Zijn er te verevenen pensioenrechten (al dan niet in eigen beheer) opgebouwd? Zo ja, hoe die te verdelen (verevenen)?

De (agrarische) onderneming in een echtscheidingsprocedure

Door wisselende bedrijfsresultaten kan het moeilijk zijn om een representatief inkomen te bepalen waarop een eventuele alimentatieverplichting kan worden gebaseerd. Kennis van de agrarische bedrijfsvoering blijkt hierbij zeer relevant.

Ook het verdelen huwelijksvermogen of het verrekenen van zgn. overgespaarde inkomsten kan zeer complex zijn indien een agrarische onderneming in het spel is. In de praktijk zien wij dat de inhoud van huwelijkse voorwaarden en van man/vrouw-maatschappen niet goed op elkaar zijn afgestemd. Het vergt kennis en praktijkervaring om een dergelijke juridische kluwen te kunnen ontwarren. Hierin zijn onze advocaten uiterst bedreven.