Vastgoedrecht

Het agrarisch bedrijf kan, als spil in het buitengebied, te maken krijgen met vele facetten van het vastgoedrecht. Hierin zijn onze advocaten in Zwolle en Drachten gespecialiseerd.

Geschil

iStock000016558068Large_srcset-largeIn de eerste plaats zijn dit de typisch agrarische rechtsgebieden als pacht, erfpacht en landinrichting (WILG). Ook kunnen juridische vraagstukken ontstaan bij aan- of verkoop van agrarische bedrijven of landbouwgrond. Soms gaat de overheid over tot onteigening van grond met agrarische bestemming. Bij de bouw van stallen of schuren kunnen soms problemen ontstaan met de aannemer of architect. Ook kunnen conflicten ontstaan met andere bewoners van het landelijk gebied over erfdienstbaarheden (recht van overpad), grensafscheidingen of overlast.

Op al deze gebieden kunnen onze advocaten u adviseren en bijstaan in procedures.